Till Salu

Vindkraftverk i prisområde SE3

Senvion MM100, 2 MW, HH 100 m.

Driftstart 2014.

Medelproduktion 6,3 GWh/år.

Vindkraftsprojekt i prisområde SE4

Bygglov i laga kraft för 5 turbiner.

Totalhöjd 150 m.

20 MW

Driftstart senast dec. 2025.

Vindkraftsprojekt i prisområde SE3

Bygglov i laga kraft för 1 turbin.

Totalhöjd 230 m.

6 MW

Driftstart senast mars 2026.